Ostra International heeft onlangs een potentiële afnemer voor een frietfabriek in Venezuela benaderd. Hierna is in samenwerking met Kiremko te Montfoort bij de EVD een PESP studieproject aangevraagd. Onlangs is de goedkeuring ontvangen om de haalbaarheid van de frietproductie in Venezuela aan te tonen.

De studie heeft als titel: “ state-off-the-art French fries production plant in Venezuela ”

Ostra International is de initiator van dit project welke wordt uitgevoerd in samenwerking met penvoerder Kiremko en TCA in Caracas.