Onlangs is Ostra International begonnen aan een grote haalbaarheidsstudie in Pakistan.
In opdracht van de Asian Development Bank (ADB) wordt de huidige situatie in de landbouwsector in de provincie Punjab onder de loep genomen. Daarna zullen projecten worden gedefinieerd om de situatie te verbeteren. Ook zullen de voor de ADB benodigde documenten worden samengesteld.
De ADB zal deze projecten vervolgens gaan financieren middels een PPP en BOT systeem.

Het gaat om de volgende sectoren:
• Kleinschalige melkveehouderij – regionale melkontvangst
• Vlees vee – ruwvoer teelt – feed Lots – veemarkt – slachterij
• Mango teelt – ontvangst centra – wassen / sorteren / verpakken – ULO opslag
• Aardappelteelt – ontvangst centra – sorteren – koelhuizen – verwerking
• Groente- en fruitveiling – koelhuizen – wassen / sorteren / verpakken – distributie

In alle projecten zal kennisoverdracht een belangrijke rol vervullen.
Tevens zal worden bekeken hoe nieuwe projecten kunnen bijdragen aan de wederopbouw van de landbouw na de verwoestende overstromingen.

pakistan2010a
pakistan2010b
pakistan2010c

pakistan2010d
pakistan2010e
pakistan2010f

pakistan2010g
pakistan2010h
pakistan2010i