Ingebruikname krachtvoerfabriek Colombia

De eerste Ottevanger containerized voerfabriek in Colombia is onlangs in gebruik genomen. Het betreft een fabriek voor het produceren van voer voor leghennen met een capaciteit van 30 ton/hr.

» Read more


Pilot aardappel project Africa

Samen met een consortium van andere Nederlandse bedrijven is Ostra International betrokken bij een pilot aardappelproject in het noordoosten van Afrika. Met ondersteuning van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken zal in 2015 een pilotproject worden opgezet in de Afrikaanse woestijn. Ostra International zal hierbij een stuk technische training en assistentie verzorgen en tevens optreden als adviseur binnen het consortium.

» Read more


Yemen 2014

Onlangs heeft Ostra International een contract getekend voor de bouwbegeleiding van een moderne aardappelbewaarplaats en de verbetering van een chips lijn. Het project bevat tevens de advisering op gebied van aardappelontvangst en handling in de koelcellen.

» Read more


Ostra International 10 jaar! (2004-2014)

Onlangs vierde Ostra International haar 10 jarig bestaan !! Een decennium vol agro gerelateerde activiteiten in met name Latijns America en het Midden Oosten. Ostra International heeft in deze 10 jaar opdrachten uitgevoerd voor vele agro-food gerelateerde bedrijven, kortom: • Internationale consultancy en advies • Project supervisie en management, • Technische ondersteuning en training • Haalbaarheid & marketing studies en subsidie -procedures • Internationale levering van machines, apparatuur en onderdelen • Turnkey agro -food -projecten • Ondersteuning op Tentoonstellingen, promotie en accountmanagement

» Read more


Iran 2013

Onlangs heeft Ostra International en contract getekend voor de bouwbegeleiding van een aardappelbewaarplaats voor chips aardappels. Het gaat om de bouw van moderne bewaarplaatsen voor 15.000 ton chips aardappels. Het project bevat tevens een aardappelontvangst, handling en sorteerlijn als wel computer gestuurde klimaatcontrole in de koelcellen.

» Read more


Mexico 2012

Ondertussen heeft Ostra International Projects BV de turn-key opslag projecten in Mexico succesvol opgeleverd. Het gaat om de recente realisatie van moderne aardappelopslagplaatsen in het noorden van Mexico. Er zijn dit jaar in totaal 6 koelcellen gerenoveerd en ingericht. Het is een turn-key opdracht waarbij Ostra zowel met Nederlandse als Mexicaanse leveranciers werkt. Deze opdracht omvat de opslag voor totaal ca. 8.000 ton aardappels in kisten. De bestaande loodsen zijn half afgebroken en daarna omgebouwd als moderne aardappelopslag. De koelcellen zijn van alle moderne snufjes voorzien om de aardappels tot 9 maanden te kunnen bewaren. De koelcellen zijn voorzien van (...)

» Read more


Venezuela 2011

Doeke Oosterbaan van Ostra International had een interview met de Venezolaanse pers. Punt van aandacht waren de sterke en zwakke punten van de staat Portuguesa. Het is de bedoeling de Venezolaanse bedrijven te informeren over state of the art technologie van Ottevanger, een Nederlands producent van krachtvoer technologie. Doeke vertegenwoordigt Ottevanger in Latijns-Amerika. PDF: Acarigua El Regional Nu beschikbaar een nauwelijks gebruikte aardappel / uien lijn • Fabricaat; Bijlsma Hercules, 2011 • Functie; ontvangst, reinigen, maat sorteren 5 deks , verdeelband, leestafels (6), afwegen en opzakken • Capaciteit; 30-40 ton/hr • Volledig gestuurd vanuit centrale kast, meeste banden frequentie geregeld. (...)

» Read more


Pakistan 2010 / 2011

Onlangs is Ostra International begonnen aan een grote haalbaarheidsstudie in Pakistan. In opdracht van de Asian Development Bank (ADB) wordt de huidige situatie in de landbouwsector in de provincie Punjab onder de loep genomen. Daarna zullen projecten worden gedefinieerd om de situatie te verbeteren. Ook zullen de voor de ADB benodigde documenten worden samengesteld. De ADB zal deze projecten vervolgens gaan financieren middels een PPP en BOT systeem. Het gaat om de volgende sectoren: • Kleinschalige melkveehouderij – regionale melkontvangst • Vlees vee – ruwvoer teelt – feed Lots – veemarkt – slachterij • Mango teelt – ontvangst centra – (...)

» Read more


Pakistan 2011

Onlangs heeft Ostra International de grote haalbaarheidsstudie in Pakistan afgerond. In opdracht van de Asian Development Bank (ADB) werd in de laatste fase een grote groente- en fruitveiling ontworpen. Ostra International heeft hiervoor het volgende ontwikkeld: • Volledig ontwerp van groente & fruit veiling met een capaciteit van 7000 ton per dag • Complete lay-out tekeningen van veiling (44.500 m2) en terrein (300.000 m2) • Ontwerp Inclusief koelcellen, Controlled Atmosphere (CA-ULO) opslag, was- en verpakkingslijnen, kleursortering, kwaliteitscontrole systemen, etc. • Energie neutraal ontwerp met biogas installatie, WKK en zonnecellen • Gedetailleerd financiële analyse en Investeringsoverzicht • Volledige kosten-baten analyse • (...)

» Read more


Haalbaarheid voor investering ruwvoer productie in Tunesië 2010

Eurobagging voert In samenwerking met Ostra International, ITS, Bromach en Schuitemaker een haalbaarheidsstudie uit in Tunesië. De titel van de studie is; Het aantonen van het rendement van investeringen in moderne Nederlandse landbouwtechniek en kennis op het gebied van ruwvoerwinning en verwerking voor grootschalige landbouw bedrijven in Tunesië. De eerste demonstraties zijn uitgevoerd.

» Read more