Samen met een consortium van andere Nederlandse bedrijven is Ostra International betrokken bij een pilot aardappelproject in het noordoosten van Afrika. Met ondersteuning van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken zal in 2015 een pilotproject worden opgezet in de Afrikaanse woestijn.
Ostra International zal hierbij een stuk technische training en assistentie verzorgen en tevens optreden als adviseur binnen het consortium.

Leave a comment

  • Please validate all fields.