PESP Studie Cuba februari 2006

De studie heet “Feasibility study of the production, storage and commercialisation of high quality (sweet) potatoes”. Onlangs is deze studie beëindigd, met een enorm potentieel om hiervan een project te realiseren. Onderhandelingen tussen Ostra International en Gema (onderdeel van het Cubaanse Ministerie van suiker) zijn gaande.

» Read more


Marktonderzoek Frankrijk / Zweden januari 2006

Deze 2 marktonderzoeken voor Eurobagging zijn met een uiterst positief resultaat afgesloten. Zowel in Frankrijk als ook in Zweden zijn contracten getekend met importeurs voor de verkoop van Eurobagging machines. Ook zijn er al een flink aantal machines en silage-slurven verkocht. Bovenstaande marktverkenning werd gesubsidieerd door NIOF, samenwerkingsverband Noord-Nederland.

» Read more


Reldair bevochtiging in Cuba oktober 2005

Onlangs heeft Ostra International de eerste Reldair bevochtiginginstallatie in Cuba geleverd en in bedrijf gesteld. Deze installatie draait in een moderne koelcel voor aardappelen en groente. De Cubanen toonden ook grote interesse om dit systeem in de tabak handeling toe te passen.

» Read more


Space tentoonstelling Frankrijk september 2005

Voor het bedrijf Bromach is Ostra International een marktverkenning aan het afronden in Frankrijk. Bromach is een import – export bedrijf voor landbouwmechanisatie en is onderdeel van de Broekens organisatie. Onlangs is zeer succesvol deelgenomen aan de landbouwmechanisatie tentoonstelling Space in Rennes (Bretagne).

» Read more


Opdracht in Iran augustus 2005

Onlangs heeft Ostra International een opdracht vervult in Iran. Voor een Nederlandse fabrikant is een grote aardappel inschuur- en sorteerlijn afgemaakt, getest en in bedrijf gesteld. Tevens is een technische training gegeven aan de operators.

» Read more


PESP Studie Colombia vervolg juni 2005

Onlangs heeft Ostra International opnieuw een bezoek gebracht aan de provincie Sucre in het noorden van Colombia. Naast een vijftiental melkveehouderijbedrijven zijn ook enkele locaties voor een mogelijk praktisch trainingscentrum bezocht. Tevens is een pilot mechanisatie voorstel gepresenteerd aan de gouverneur van Sucre. De gouverneur, diverse burgemeesters en boeren van deze provincie zijn zeer geïnteresseerd in de modernisering van de agrarische sector en de introductie van mechanisatie. Hiervoor worden nu fondsen geactiveerd.

» Read more


Marktstudie in Iran december 2005

Onlangs heeft Ostra International een kleine marktstudie gedaan in Iran. Enkele gebieden in het noord oosten en noord westen van Iran zijn bezocht om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de aardappelteelt, handeling en opslag te onderzoeken. Met als resultaat; ongekende mogelijkheden in dit zich snel ontwikkelend land.

» Read more