Venezuela oktober 2006

Na een succesvol bezoek, gaat Ostra International samen met Dalsem en TCA de markt betreffende tuinbouwkassen in Venezuela onderzoeken. Onlangs is hiervoor een subsidie verzoek ingediend bij de EVD.

» Read more


Productie yucca zetmeel en bio ethanol Colombia september 2006

In september heeft Ostra International samen met Nivoba en Agriterra een bezoek gebracht aan Colombia. Tijdens diverse meetings met de klant, het ministerie van landbouw en een bank is er grote interesse getoond in ons project. Daarnaast is er grote interesse om naast de fabricage van hoogwaardig zetmeel ook bio ethanol te produceren van het ruwe zetmeel van de yucca. Beide opties worden nu meegenomen in de PESP studie. Later nieuws volgt.

» Read more


Haalbaarheid productie yucca zetmeel Colombia juni 2006

Ostra International heeft na een studietrip een potentiële afnemer voor een yucca project in Colombia benaderd. Hierna is in samenwerking met Nivoba te Veendam bij de EVD een PESP studieproject aangevraagd. Onlangs is de goedkeuring ontvangen om de haalbaarheid van de teelt van yucca (cassave) en productie tot hoogwaardig zetmeel aan te tonen. De studie en het vervolgproject zijn voorzien in Monteria een noordelijke provinciehoofdstad van Colombia. De studie heeft als titel: “Integral Project Cassava and Starch production in Colombia” Ostra International is de initiator van dit project welke wordt uitgevoerd in samenwerking met penvoerder Nivoba bv te Veendam en (...)

» Read more


Venezuela februari 2006

Onlangs is een projectvoorstel voor een aardappelproject overhandigd aan het Ministerie van Landbouw in Venezuela. Ostra International is de initiator van een nieuw opgericht bedrijf welke dit project gaat trekken.

» Read more


PESP Studie Cuba februari 2006

De studie heet “Feasibility study of the production, storage and commercialisation of high quality (sweet) potatoes”. Onlangs is deze studie beëindigd, met een enorm potentieel om hiervan een project te realiseren. Onderhandelingen tussen Ostra International en Gema (onderdeel van het Cubaanse Ministerie van suiker) zijn gaande.

» Read more


Marktonderzoek Frankrijk / Zweden januari 2006

Deze 2 marktonderzoeken voor Eurobagging zijn met een uiterst positief resultaat afgesloten. Zowel in Frankrijk als ook in Zweden zijn contracten getekend met importeurs voor de verkoop van Eurobagging machines. Ook zijn er al een flink aantal machines en silage-slurven verkocht. Bovenstaande marktverkenning werd gesubsidieerd door NIOF, samenwerkingsverband Noord-Nederland.

» Read more